Vår maskinpark
 

Maskinpark

Vi har en moderne og allsidig maskinpark som gjør oss rustet til å påta oss de fleste typer ekstruderingsoppdrag.

RÅVAREHÅNDTERING

Vakuumbeholder, mainVi har et moderne automatisert lukket system for transport av råvare fra råvarelager til de ulike produksjonsmaskinene. Anlegget er dimensjonert for transport av mange tonn råvare daglig og mange ulike materialer samtidig. Det er bygget inn fleksibilitet i dette anlegget som gjør at vi hurtig kan koble ulike råvarekvaliteter til ønsket utstyr.

 

 

 

MIKSING AV RÅVARER

Mikser, mainFlere gravimetriske miksere lar oss mikse flere ulike typer materialer og additiver med svært høy nøyaktighet og høy kapasitet. Dette kan for eksempel være miksing av et hovedmateriale med produksjonsavkapp, fargestoff, UV stabilisatorer m.m.

 

I tillegg til de gravimetriske mikserne har vi flere volumetriske miksere som benyttes der det ikke stilles like strenge krav til dosering.

 

 

TØRKING

Tørkere, mainDe fleste råvarene vi benytter i vår produksjon er hygroskopiske. Det vil si at de kan inneholde fuktighet som må tørkes før videre prosessering. Til dette har vi et helautomatisert gravimetrisk tørkeanlegg som tørker mange ulike materialkvaliteter samtidig og i store volum.

 

Tørkeanlegget tørker råvarene med fortørket luft som typisk innehar et duggpunkt på -40°C til -50°C. Dette sikrer oss høyeste kvalitet på råvarene før det går inn i ekstruderingsprosessen.

 

 

EKSTRUDERE

Ekstruder, main

Vår ekstruderpark består av mange ulike typer ekstrudere fra små co-ekstrudere til store høykapasitets ekstrudere. Herunder finner du ekstrudere med ventillasjonsoner (vent-ekstruder), og ekstrudere med en og to skruer. Dette gir oss fleksibilitet til å kjøre mange samtidige produksjoner med ulike typer materialer, kapasiteter og produktmiks.

 

Flere av våre ekstrudere og vårt følgeutstyr er montert på hjul slik at de enkelt kan flyttes og settes sammen for ulike typer produksjoner. Dette gjør oss i stand til å kjøre relativt små produksjonsserier med hyppig bytte av verktøy og maskiner, uten at ressursbruken og kostnader blir for høy.

 

 

FORMGIVENDE VERKTØY

Verktøy, main

Vi har et stort lager av formgivende verktøy som gjør oss i stand til å påta oss oppdrag som spenner fra små slanger og profiler til store og avanserte beleggingsoppdrag uten å måtte gå veien om konstruksjon av nytt kostbart formgivende verktøy.

 

 

 

 

 

ARMERING OG STREKKAVLASTNING

Flettemaskin, main

Vi har utstyr for å forsyne våre produkter med mange ulike typer armering og strekkavlastning. Herunder flettet armering i syntetiske fibere, en eller flere langsgående strekkavlastere m.m.

 

 

 

 

 

MERKING

Videojet, main

Moderne blekkskrivere merker produktene løpende under produksjon med tekst, løpenummer, grafikk og strekkoder. I tillegg har vi utstyr for påføring av langsgående striper og prikker.

 

 

 

 

 

 

KAPPING OG OPPSPOLING

Kveiler, main

Automatisk høykapasitets kapputstyr sørger for at produktene blir kappet i korrekte lengder. Slikt kapputstyr benyttes typisk for produkter som produseres med høy hastighet og i korte lengder.

 

Vi har også flere PLS-styrte kveilere som spoler opp slanger med høy presisjon. Disse blir typisk benyttet for oppspoling av slanger hvor våre kunder stiller krav til nøyaktig kveiling og for klebrige produkter som vanskelig lar seg kveile med vanlig utstyr.

 

Dersom produkter skal leveres på tromler så har vi trommelkveilere som passer de fleste standardiserte trommlene som blir benyttet i dag.

 

 

MÅLING OG KONTROLL

Saveomat, main

De fleste av våre ekstruderlinjer er utstyrt med automatisk datafangst av produktets dimensjoner. Videre benytter også noen av våre ekstrudere gravimetriske målesystemer for automatisk kontroll, dokumentasjon og innregulering av masseutbytte (vekt pr. meter).

 

 

 

 

ETTERBEARBEIDING

Mange av våre produkter etterbearbeides. Til dette har vi automatiske og manuelle maskiner/prosesser som sikrer etterbearbeiding av høy kvalitet. Dette kan typisk være endeforsterkning, utblokking, foring m.m.