Råstoffer og materialer
 

Råstoffer og materialer

Vi har høy fokus på spesialiserte råstoffer, og samarbeider tett med våre leverandører for å skaffe til veie materialer av høy kvalitet.

I en årrekke har våre kunder stilt høye og helt spesifikke krav ovenfor egenskapene i produktene vi produserer for dem. Materialevalget må være tilpasset produktets bruksområde, og bruksområdet utsetter ofte materiale for store påkjenninger og slitasje.

 

Eksempler på materialegenskaper vi kan tilby:

  • varmebestandighet
  • mekanisk fleksibilitet
  • slagfasthet
  • slitasjebestandighet
  • elektrisk isolasjonsevne
  • stivhet
  • strekkfasthet
  • hardhet og bevegelighet
  • UV-stabilitet
  • flammehemmende

 

I tillegg til standard råvarer, betyr det at vi ofte må spesialbestille råstoffer og materialer for å løse jobben på en god måte. Derfor arbeider vi tett med våre leverandører, og utvikler gjerne råstoffer sammen.