Kvalitetssikring
 

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er viktig i vår produksjon, og vi er regelmessig gjenstand for kvalitetsrevisjoner fra våre kunder.

 

Alle våre produksjonsprosesser er underlagt strenge kvalitetsprosedyrer og vi har sporbarhet på alle varer og prosesser fra råvare kommer på huset til ferdigvarer utleveres. 
 

Våre medarbeidere blir regelmessig kurset og testet i relevante produksjonsteknikker, prosesser og prosedyrer.

 

VEDLIKEHOLD

Parma Plast har et eget vedlikeholdsprogram for å sikre at alt prosessutstyr har høy driftssikkerhet og våre produksjonslinjer stenges rutinemessig ned for kontroll og ettersyn.

 

Vi har eget mekanisk verksted for service og vedlikehold av maskiner og utstyr. Her bygger vi etter behov også egne maskiner og komponenter.

 

MÅLE- OG PRØVEUTSTYR

Parma Plast har utstyr for måling, kontroll og testing av alle våre produkter. Herunder måling av optiske egenskaper, strekk, trykk, fuktighet, ruhet, hardhet, vekt og instrumenter for generell geometrisk kontroll. Dette inkluderer også kalibreringsutstyr.

 

Vi samarbeider også med akkrediterte laboratorier der det er behov for ytterligere testing og dokumentasjon av våre produkter.