Ekstrudering
 

Ekstrudering

Her finner du en forenklet beskrivelse over hvordan vi produserer våre produkter.

SLIK FOREGÅR EKSTRUDERINGSPROSESSEN 
 

 1. Før råstoffet føres ned i ekstruderne mikses det ofte med nødvendige tilsetningsstoffer (additiver) i gravimetriske blandeanlegg og tørkes for å fjerne eventuell fuktighet.
   
 2. Råstoffet transporteres deretter til ekstruderne i lukkede transportsystemer.
   
 3. I ekstruderne føres råstoffet frem ved hjelp av roterende skruer, og smeltes kontrollert ned ved hjelp av varmesoner.
   
 4. Smelten presses under høyt trykk gjennom et formgivende verktøy og termoplasten får sin endelige form.
   
 5. Når produktet kommer ut av det formgivende verktøyet blir det hurtig kjølt ned (i enkelte tilfeller kan det formes/endres ytterligere i denne fasen av produksjonen). Produktet kjøles vanligvis ved hjelp av vann, men også andre metoder for nedkjøling kan benyttes, som for eksempel luft.
   
 6. Produktet føres deretter gjennom måle- og merkeutstyr for dokumentasjon og kontroll av fysiske mål. 
   
 7. Deretter går produktet inn i et belteavtrekk, som sørger for at produktet blir trukket gjennom produksjonslinjen med en kontrollert hastighet. Ved regulering av hastigheten på avtrekket har vi også muligheten til å ytterligere påvirke produktets dimensjoner.
   
 8. Etter avtrekket kan produktet kveiles opp eller kappes i mindre lengder ved hjelp av automatisk kapputstyr.
   
 9. Produktet gjennomgår deretter eventuell etterbearbeiding og kontroll før det forpakkes og klargjøres for transport.
   

Her kan du se en grei animasjon på Youtube, lastet opp av Paulson Training Programs, som viser hva som skjer inni selve ekstruderen: