Resirkulering av seismikkslanger
 

Resirkulering

Parma Plast har utviklet et tilpasset prosessanlegg for resirkulering av brukte streamerskin til nytt råstoff.

Hvert år genereres det flere hundre tonn med ikke nedbrytbart avfall i form av brukte TPU streamerskin. Vi kan tilby våre kunder returløsninger der vi resirkulerer brukte streamerskin til fullverdig TPU råstoff som igjen kan benyttes til fremstilling av nye streamerskin.

 

SLIK RESIRKULERER VI SEISMIKKSLANGER

Vi mottar brukte streamerskin som for eksempel er kveilet opp på tromler eller som kompakte kveiler. Vi kategoriserer de brukte skinnene etter aldringsgrad, renser dem for groe og annen ytre forurensning,  samt for stoffer (streamerfuel etc.) som har migrert inn i materialet. Deretter granuleres de rensete streamerskinene og råstoffet kvalitetkontrolleres og kategoriseres for anvendelse til nye streamerskin eller alternative produkter.

  

Årlig resirkulerer vi omlag 200 tonn seismikkslanger.

 

LITE AVFALL

Parma Plast har en produksjon som gir lite avfall fordi avkapp fra våre produksjonsprosesser blir resirkulert og gjenbrukt.

 

Plastråvarene som benyttes av Parma Plast foreligger i form av granulat (pellets) som ikke støver eller inneholder løsemidler slik at luften i våre produksjonslokaler er ren.

 

Vi kildesorterer og følger forøvrig Grønt Ansvars® dokumenterte og systematiserte konsept for avfallshåndtering.