Produksjon hos kunden
 

Produksjon hos kunden

I enkelte tilfeller er det mest hensiktsmessig å etablere og drifte produksjon av våre produkter på kundens eget anlegg.

Ved belegging blir normalt kjernene som skal belegges brakt til vår fabrikk på Straume. Dersom kjernene er særlig store og tunge er det fordelaktig å flytte beleggingsutstyret til kjernene.

 

I de tilfeller at beleggingsprosessen må inngå som en integrert del av prosessanlegget for fremstilling av kjernene, så blir dette realisert gjennom et nært samarbeide med de involverte parter.

  

Et eksempel er firmaet Unitech Offshore sin etablering av et produksjonsanlegg for vikling av umbilicals på Stord i 2012. Parma Plast kom inn som samarbeidspartner og utviklet og installerte ekstruderingsanlegget for belegning av de viklede umbilical-kjernene. 

 

Når det i dag produseres ved anlegget, er dette ved hjelp av en stab fra Parma Plast som rykker ut og forestår selve ekstruderingsprosessen. Siden oppstarten har Parma Plast gjennomført en rekke vellykkede produksjoner ved Unitech's anlegg.

 

Parma Plast produserer for øvrig også de aktuelle fillerene som benyttes i umbilical-kjernene.

 

Nedenfor kan du se en presentasjon av prosjektet, der Parma Plasts bidrag kommer inn etter 2:48 minutter.