Belegging og vikling
 

Belegging og vikling

Parma Plast belegger eksisterende kjerner for å kunne gi produktet forbedrede bruksegenskaper.

BELEGNING OG VIKLING AV KJERNER

Spesialtilpasset- og fleksibelt prosessutstyr gjør oss i stand til å belegge ulike typer kjerner med de fleste kjente termoplaster i markedet. 

 

Belegning kan kombineres med innlagt armering, strekkavlastere, tilsetninger av additiver for forbedring av materialegenskaper, farger og tekstmerking. Mekanisk beabeiding som for eksempel stansing og borring kan også gjennomføres under belegningsprosessen.

 

NOEN EKSEMPLER PÅ BELEGNINGSOPPDRAG VI PÅTAR OSS

 

  •   Belegning av umbilicalkabler
  •   Strekkavlastning av kabler og slanger
  •   Fiberarmering
  •   Ekstra slitesjikt på kabler og slanger
  •   Belegning av optiske fibre
  •   Fargekoding av hydraulikkslanger
  •   Barrieresjikt for å hindre inntrengning av vann/gass
  •   Kjemikaliebestandige sijkt
  •   Flammehemmende sjikt