Produkter og utvikling
 

Spesialiserte produkter

Parma Plast har lang erfaring og betydelig kompetanse i produktutvikling og kundetilpassede produkter.

Vi utvikler og produserer slanger, profiler og rør i de fleste kjente termoplaster.

 

EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR

 • Vikling og belegging av kjerner bestående av eksisterende produkter der vi gir produktene nye bruksegenskaper. 
   
 • Utvikling og produksjon av tetningsprofiler.
   
 • Utvikling og produksjon av kantlister og fenderlister.
   
 • Utvikling og produksjon av slanger i teknisk avanserte materialer med og uten armering.
   
 • Vi leverer et stort utvalg av byggevareprofiler (gelenderlister, T-jernprofiler, krålister, avslutningslister, gulvlister, trappelister og faslister)

 

VI UTVIKLER PRODUKTER SAMMEN MED KUNDEN

Det meste av vår produksjon er knyttet til produkter som er utviklet i samarbeid med våre kunder. Ved forespørsel om utvikling av et nytt produkt kan vi bidra aktivt fra idéfase til ferdig produkt. 

 

Vi har lang og solid erfaring i utvikling av nye produkter med tilhørende spesialtilpassede prosesser og maskiner.Vi har en fleksibel maskinpark i moderne produksjonslokaler og benytter produksjonsprosesser som i stor grad baserer seg på egenutviklet og teknologi.

 

Med bred erfaring i bruk av forskjellige plastmaterialer er vi en solid støttespiller for våre kunder i valget av rett materiale og utforming av nye produkter. Vi samarbeider også tett med våre råstoffleverandører for å få fremstilt råstoffer av den aller beste kvalitet.

 

PRODUKSJONSTEKNIKKER

Våre produksjonsprosesser omfatter blant annet:

 

 • Co-ekstrudering benyttes dersom et ekstrudert produkt skal bestå av flere ulike materialer. Ved å ekstrudere ett produkt inn i et annet sørger vi for å blande kvaliteter og egenskaper. Eksempelvis harde profiler med myke tetningslepper.
   
 • Spiralvikling benyttes for blant annet å fremstille slanger med stive spiralinnlegg.
   
 • Fiberarmering benyttes eksempelvis for å fremstille høytrykkslanger. Armeringen kan legges  langsgående, i spiral, eller som vev.
   
 • Belegning av kjerner benyttes eksempelvis for å legge et slitesjikt rundt et produkt.
 • Bundling, vikling og belegging benyttes for å vikle sammen diverse slanger og kabler, som deretter belegges. Eksempelvis fremstilling av umbilicals til undervannsinstallasjoner.
   
 • Etterbehandling kan eksempelvis være i form av varmebehandling, bøying, boring, kapping, sammensveising med andre produkter m.m.